Aluerakentamisen geotekninen suunnittelu

Aluerakentaminen pitää sisällään ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimintojen kannalta merkittäviä hankkeita. Logistiikka-alueet, puistot ja liikuntapaikat, satamat ja lentokentät vaativat taidokkaasti suunnitellut pohjarakenteet toimiakseen moitteettomasti niille suunnitellun elinkaaren ajan. Rakennuspaikan pohjaolosuhteet sekä kohteen lähiympäristössä oleva infra ja rakennuskanta luovat hankkeelle reunaehdot.

Laajoissa aluerakentamisen suunnitteluhankkeissa taitavalla geoteknisellä suunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa hankkeen toteutuskustannuksiin. Rakenteiden sijainnin ja korkeusaseman optimoinnilla päästään parhaaseen mahdolliseen massatasapainoon ja vältytään turhilta ylijäämämaiden kuljetuksilta. Kiertotalous ja resurssiviisaus ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa rakentamista. Uusiomateriaalien käyttö suunnitelmaratkaisuissa on meille tuttua, ja seuraamme jatkuvasti alan kehitystä.

Hulevesi- ja meritulvien lisääntyessä myös hulevesisuunnittelun merkitys korostuu. Kunnat ja kaupungit edellyttävät hulevesien hallinnan tarkastelua lähes jokaisessa hankkeessa. Me suunnittelemme sopivat hulevesien hallinnan periaatteet kaikentyyppisiin kohteisiin.

Eliel Saarisen tie 2 B, 00400 Helsinki
Y-tunnus: 3004556-8
Tietosuojalauseke
cross-circle