Infran geotekninen suunnittelu

Jokainen tie, katu, rata ja silta edellyttää geoteknistä suunnittelua. Maan alla tehtävät toimenpiteet saattavat muodostaa merkittävän osan koko hankkeen rakentamis- ja elinkaarikustannuksista, joten geotekninen näkökulma kannattaa tuoda mukaan suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Monipuolisen kokemuksen omaavat suunnittelijamme takaavat, että löydämme teknisesti kestävät, kustannustehokkaat ja turvalliset geotekniset ratkaisut vaativimpiinkin hankkeisiin.

Osaamisalueitamme ovat muun muassa:

- Pohjatutkimusten ohjelmointi ja perustamistapojen määrittely
- Pohjanvahvistusten suunnittelu
- Stabiliteetti- ja painumatarkastelut
- Luiskattujen ja tuettujen kaivantojen suunnittelu
- Rakennekerrosten suunnittelu
- Pohja- ja orsivesien hallinta
- Massalaskelmat ja kustannusarviot
- Työnaikaiset tarkkailusuunnitelmat.


Eliel Saarisen tie 2 B, 00400 Helsinki
Y-tunnus: 3004556-8
Tietosuojalauseke
cross-circle