Länsimetro

Paikka:   Espoo
Ajankohta:   2014-2019

Länsimetron Tapiolan aseman- ja ratatunneli pohjarakennussuunnittelu. Aseman ja ratatunnelin kuilujen tukiseinien suunnittelu, naapurirakennuksen tuentasuunnittelu, suihkuinjektoidut tukiseinät ja perustusten vahvistukset, pysyvien patoseinien geosuunnittelu, pohjatutkimusten suunnittelu. Tapiolan keskusta-alueen pohjavedenhallinnan ja rakennusten seurantamittausten suunnittelu. Eurokoodimitoitukset.

Länsimetron jatke, Espoonlahden ja Kivenlahden asemien pohjarakennesuunnittelu. Suunnittelukohde on sisältänyt syvien kaivantojen tuentasuunnittelua, nykyisten rakenteiden vahvistussuunnittelua, työmaan kuivatus- ja tasaussuunnittelua, taloyhtiöiden väliaikaisten pysäköintijärjestelyiden suunnittelua sekä työmaapalvelua. Osittain kaivannot on tehty luiskaamalla ja suunnitteluun on kuulunut pitkäaikaisten maaluiskien lujitussuunnittelua ja stabiliteettitarkasteluita, luiskatut osuudet ovat paikoin 6m syviä kaivantoja. Lisäksi, pohjaveden työnaikaisen hallinnan suunnittelua.