Hermanninrannan viitesuunnitelma (korttelipihat)

Paikka:   HelsinkiHermanni
Ajankohta:   2022  

Hermanninrannan ja Kyläsaaren asemakaava-alueiden yleissuunnitteluhankkeessa laadittiin ohjeistus Hermanninrannan korttelipihojen ja kortteleita reunustavien alueiden tarkemman suunnittelun yleisiin tavoitteisiin sekä pihojen yleisilmeeseen vaikuttavaan laatutasoon. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoiden sekä rakennusvalvonnan käyttöön.

Työhön sisältyi kahden korttelin (21684 ja 21682) esimerkkisuunnitelmat hulevesien hallinnan osalta. Hulevesiratkaisuissa on kiinnitetty erityishuomiota pihojen viihtyisyyteen ja ilmeeseen. Pihoilla ja rakennusten katoilla syntyviä hulevesiä pyritään viivyttämään mahdollisimman suurelta osin pihojen maanpäällisillä hulevesiratkaisuilla. Korttelikortteihin laadittiin hulevesien käsittelyn kuvaus, asemapiirustus, periaateleikkaus sekä hulevesilaskelma.