Kruunusillat

Paikka:   HelsinkiHakaniemi
Ajankohta:   2021 - 2022  

Kruunusillat-allianssi suunnittelee ja toteuttaa raitiotieyhteyden keskustasta Hakaniemen, Nihdin ja Korkeasaaren kautta Laajasaloon. Raitiotien ohella hankkeeseen kuului liittyvän katuympäristön ja kunnallistekniikan suunnittelu sekä rakentaminen. GeoPro Consulting Oy toimi hankkeessa allianssin alikonsulttina geoteknisessä suunnittelussa. Hakaniemen osaprojektilla vastuullemme kuului Hakaniemenrannan länsiosa, Merihaankatu ja Sörnäisten rantatie. Lisäksi toimimme geosuunnittelijana Kruunuhaassa. Saarten osaprojektilla toimimme geosuunnittelijana Koirasaarentiellä, Laajasalontiellä, Haakoninlahdessa sekä sähkönsyöttöasemilla.

Allianssimuotoisessa hankkeessa toimimme tiiviissä yhteistyössä eri tekniikkalajien suunnittelijoiden sekä urakoitsijan ja tilaajan edustajien kanssa. Geotekniselle suunnittelulle reunaehtoja asettivat esimerkiksi toimiminen tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä, sujuvien työnaikaisten liikennejärjestelyjen varmistaminen, olemassa olevat maanalaiset rakenteet sekä meren läheisyys. Työhön sisältyi muun muassa raitiotien ja katujen pohjarakenteiden sekä kunnallistekniikan edellyttämien kaivantojen ja pohjanvahvistusten suunnittelu.