Music Tower

Paikka:   HelsinkiJätkäsaari
Ajankohta:   2020-2022  

Yhdeksänkerroksinen ja osittain kellarillinen asuin-/hotellirakennus. Rakennuskaivanto toteutettiin pysyväksi rakenteeksi jäävällä vesitiiviillä porapaaluseinällä. Rakennuksen bruttoala on 5895 brm2.

Työhön sisältyi pohjatutkimusten ohjelmointi, ankkuroidun porapaaluseinän mitoitus ja kaivannon suunnittelu, louhinnan suunnittelu porapaaluseinän sisältä, paalutuksen suunnittelu sekä pohjavedenhallinnan suunnittelu. Kaivantosyvyys oli suurimmillaan noin 8 metriä ja se ulottui noin 4 metriä pohjavedenpinnan alapuolelle. Suunniteltu rakennus oli erittäin tiiviissä kaupunkiympäristössä korttelin viimeiseksi rakennettava rakennus, joka tehtiin muiden paalutettujen rakennusten viereen.