Sipoon Pelastusasema ja Paloletku

Paikka:   SipooNikkilä
Ajankohta:   2021-2023  

Pelastusaseman ja sille johtavan kadun Paloletkun suunnittelu käsitti rakennuspohjaltaan viettävän ja pohjasuhteiltaan vaihtelevan (kallio, savi, siltti, hiekka, moreeni) maaperän pohjatutkimukset sekä pohjarakenne- ja geosuunnittelun. Vaativiin perustamisratkaisuihin sisältyi lukuisia perustustyyppejä, kuten kallion, moreenin, massanvaihdon sekä pora- ja lyöntipaalujen varaan tulevat perustustyypit samoin kuin piha- ja varastorakenteiden keventäminen kevyttäytöillä painumien vähentämiseksi. Tontilta virtaavat hulevedet jouduttiin viivästyttämään tarkkojen kaavamääräysten takia suodatuspatojen avulla ennen niiden johtamista Natura-alueen läpi virtaavaan Sipoonjokeen.