Tolog Moreeni

Paikka:   MäntsäläKapuli
Ajankohta:   2021-2022  

Logistiikka-alue Mäntsälässä, joka sisältää noin 4,5 hehtaarin kokoisen 2-kerroksisen logistiikkarakennuksen sekä 9 hehtaarin laajuiset piha-alueet.

Työhön sisältyi pohjatutkimusten ohjelmointi useassa vaiheessa, kaivannon ja täyttöjen suunnittelu, hulevesien hallinnan suunnittelu, salaoja- sekä radonsuunnittelu, massanvaihdon, syvätiivistyksen ja täyttöpenkereiden suunnittelu sekä massanvaihtoon liittyvien savi-/turvemassojen läjityspenkereiden suunnittelu. Massanvaihdon syvyys oli syvimmillään noin 7 metriä, josta 6 metriä pohjavedenpinnan alapuolelle. Massanvaihdon päälle toteutettiin enimmillään noin 7 metriä korkea pengerrys. Täytöissä hyödynnettiin alueelta louhittuja kalliomassoja.