Talonrakentamisen pohjarakennesuunnittelu

Oikein suunniteltu ja rakennettu, kestävä perustus takaa rakennukselle pitkän ja turvallisen käyttöiän. Maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen sekä perustamisratkaisujen suunnittelu ja teknistaloudellinen vertailu ovat olennainen osa pohjarakennesuunnittelua. Piha-alueiden pinnantasauksen ja hulevesien hallinnan suunnittelu kuuluvat myös pohjarakennesuunnittelijan tehtäviin.

Suunnitteluvaiheessa uuden rakennuksen sijoittaminen tiiviisti rakennettuun ympäristöön sekä olemassa olevan infran huomioiminen vaativat pohjarakennesuunnittelijalta huolellisuutta ja ennakointikykyä. Rakentamisvaiheessa pohjarakennesuunnittelija luo edellytykset työn turvalliselle toteuttamiselle muun muassa suunnittelemalla kaivantojen työnaikaiset tuennat, ohjaamalla työmaata koneiden työalustojen toteuttamisessa sekä tarkastelemalla penkereiden ja kaivantojen stabiliteetteja. Maanrakennustöiden onnistuminen varmistetaan yhdessä työmaan kanssa muun muassa laadunvalvontakokeiden ja laatudokumenttien avulla.

Eliel Saarisen tie 2 B, 00400 Helsinki
Y-tunnus: 3004556-8
Tietosuojalauseke
cross-circle